Recherche en Beveiligingsbureau Veltmeijer RBV Beveiliging RBV Advies RBV Recherchediensten RBV Organisatie
Beveiliging
Beveiliging is een breed begrip en omvat veel. Om duidelijk te maken wat wij op het gebied van beveiliging kunnen betekenen  hebben we een onderverdeling
gemaakt in de volgende categorieën:

Persoonsbeveiliging/-begeleiding
In geval van een acute dreiging is het mogelijk om fysiek beveiligd te worden. RBV is in staat om de noodzakelijk maatregelen te realiseren, welke nodig zijn
voor uw persoonlijke veiligheid. De medewerkers zijn opgeleid bij een speciale eenheid van de overheid (Divisie Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging),
waar zij jarenlange ervaring hebben opgedaan op het gebied van observatie en persoonsbeveiliging.

Preventieve observatie
Preventieve observatie is een onopvallende observatie door specialisten met als doel het in een vroeg stadium ontdekken en voorkomen van mogelijke
ontvoeringen of aanslagen. Dit in goed overleg met de plaatselijke politie. De observatie wordt uitgevoerd bij privé en werklocaties van de opdrachtgever.
Ook de familie (partner en kinderen) van de opdrachtgever kan middels deze preventieve observatie een stuk veiligheid worden geboden. De inbreuk op
de privacy wordt tot een minimum beperkt.

Evenementenbeveiliging
Het doel van beveiliging vij evenmenten is om “Low Profile” een sfeer zonder problemen te bewerkstelligen. De medewerkers van RBV treden representatief
(in pak) en dienstverlenend op zonder dat de veiligheid uit het oog wordt verloren.

Sweeping/Screening
Vooral bij de beursgenoteerde bedrijven kan een informatielek grote gevolgen hebben. Bij belangrijke vergaderingen of meetings, waar vertrouwelijke
informatie besproken wordt is het van belang dat men weet dat er geen afluisterapparatuur in de boardroom aanwezig is. RBV kan beschikken over de
nieuwste apparatuur en de daarvoor opgeleide personen om ruimtes te controleren op aanwezigheid van afluisterapparatuur.

(Waarde)transport beveiliging/-begeleiding
RBV heeft de nodige ervaring in het beveiligen/-begeleiden van (waarde)transporten. Zowel persoonlijk als met technische hulpmiddelen
(zie Tracking en Tracing).

Tracking & Tracing
Tracing & Tracing is een doordachte alarmservice voor bedrijven en personen die mobiele objecten bezitten of waardevolle ladingen vervoeren.
De dienstverlening is gericht op het nemen van de juiste acties bij optredende calamiteiten van velerlei aard.
RBV Security