Recherche en Beveiligingsbureau Veltmeijer RBV Beveiliging RBV Advies RBV Recherchediensten RBV Organisatie
Advies
Veiligheidsadvies

Tegenwoordig zijn de normale risico’s zoals diefstal, inbraak en beroving elementen van onze samenleving,
waarmee iedere burger rekening dient te houden.
Voor personen en bedrijven die vanwege hun financiële en of maatschappelijke positie in de  samenleving meer specialistisch
hulp nodig hebben, heeft RBV in het  “oog” springende veiligheidsadviezen.

Inzake de technische invulling werkt ons bedrijf nauw samen met een bedrijf uit de regio, dat met name is gespecialiseerd
in video-observatie en reguliere beveiligingstechniek.
RBV Advice